Garanti Şartları

Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıldır. Mesafeli Satış Sözleşmesi Uygulaması Hakkındaki Yönetmelik maddde 15 gereği tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ürünün bütün parçaları garantisi kapsamındadır.

Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.

Malın garanti süresi içerisinde, malzeme ve işçilik veya montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.